HDNV - ho tich quoc tich chung thuc - Sở Tư pháp

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

Hướng dẫn nghiệp vụ >> Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Ngày 13-07-2020

 

Công văn hướng dẫn gia hạn trao Giấy chứng nhận kết hôn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

 

LỊCH LÀM VIỆC tạm thời không có.


Đang online: 8
Hôm nay: 2374
Đã truy cập: 413698