lich tiep cong dan - Sở Tư pháp

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Ngày 04-08-2020

 

 

* Giám đốc Sở Tư pháp tiếp công dân vào ngày 25 (dương lịch) hàng tháng (nếu ngày tiếp công dân trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo).

* Thanh tra Sở Tư pháp tiếp công dân từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần:

- Sáng từ 7h30 đến 10h30’

- Chiều từ 13h30 đến 16h30’Đang online: 3
Hôm nay: 338
Đã truy cập: 1321072