Liên hệ - Sở Tư pháp

 

LIÊN HỆ

Ngày 11-11-2020

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẬU GIANG

   Địa chỉ: Số 02 Ngô Quyền, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

   Điện thoại: 02933878942

   Fax: 02933.878.942

   Thư điện tử: sotuphap@haugiang.gov.vn

DEPARTMENT OF JUSTICE OF HAU GIANG PROVINCE

   Address: No. 02 Ngo Quyen, Ward 5, Vi Thanh City, Hau Giang Province.

   Phone number: 02933878942

   Fax: 02933.878.942

   Email: sotuphap@haugiang.gov.vn

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ VÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM THUỘC SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẬU GIANG

 

LIST OF DEPARTMENT LEADERS AND DIVISION, CENTERS LEADERS OF HAU GIANG JUSTICE DEPARTMENT

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP

 

 

 

Đang online: 2
Hôm nay: 988
Đã truy cập: 1320444