Văn bản Sở Tư pháp - Sở Tư pháp

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 2536 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
245/BC-STP 07/12/2021 Kết quả thực hiện Kế hoạch số 1924/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "Tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh năm 2021
1393/STP-HC&BTTP 06/12/2021 V/v đề nghị cung cấp số lượng giao dịch bất động sản đã thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng
1392/STP-TGPLNN 06/12/2021 V/v góp ý dự thảo đề cương Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1390/STP-VP 06/12/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
242/BC-STP 06/12/2021 Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
42/TTr-STP 03/12/2021 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1381/STP-HC&BTTP 02/12/2021 Về việc tra cứu dữ liệu hộ tịch
1378/STP-HC&BTTP 02/12/2021 V/v đề nghị cung cấp hồ sơ thực hiện trợ giúp pháp lý
154/QĐ-STP 02/12/2021 Về việc tạm đình chỉ hành nghề Công chứng viên đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn
1369/STP-HC&BTTP 30/11/2021 V/v kiện toàn giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc
Đang online: 2
Hôm nay: 1094
Đã truy cập: 466251