Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Chỉ thị về tăng cường quản lý, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 20-11-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 1464/CT-UBND ngày 18/11/2020 về việc tăng cường quản lý, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành Kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý (hoàn thành chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2020); trong đó, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi nilon khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, ly nhựa, chén nhựa...); không sử dụng bangrol, khẩu hiệu, chai, ly, ống hút, chén nhựa.... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường;

Gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý;

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa; thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trong khuôn viên công Sở, khu vực, địa bàn quản lý; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, cá nhân có liên quan phát động thực hiện các phong trào thiết thực và hiệu quả về bảo vệ môi trường, vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ…. thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường./.

                                                                                   Ngọc Đang
Đang online: 1
Hôm nay: 153
Đã truy cập: 457970