xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ngày 17-08-2020

          Ngày 24/7/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Theo đó, Quyết định này đã sửa đổi, bổ sung 09 thủ tục và thay thế Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Đồng thời, đã giảm thời hạn giải quyết hồ sơ từ 03 ngày xuống còn 02 ngày so với thời hạn giải quyết theo quy định (đối với trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết).

(Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp)

 

Võ Thị Điểm

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 753
Đã truy cập: 74240