Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch

Ngày 26-11-2020

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ ngành đã có những chỉ đạo quyết liệt về đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1958/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định này đã sửa đổi, bổ sung 32 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch và cũng đã thực hiện đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính về thời gian giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước bao gồm: Thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: Thủ tục đăng ký kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài từ 15 ngày giảm còn 12 ngày; thủ tục hành chính thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã: Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài từ 12 ngày giảm còn 10 ngày./.

(Đính kèm Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và Nội dung TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch)

Võ Thị Điểm

 

 

 

 

 
Đang online: 13
Hôm nay: 3334
Đã truy cập: 414657