Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày 22-02-2021

 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của Nhân dân. Thời gian qua, các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tuy nhiên, hiện nay về mặt nhân sự các cơ quan, đơn vị có sự thay đổi, một số cán bộ luân chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ ngành này sang ngành khác và nghỉ hưu; nhằm kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tỉnh Hậu Giang, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh với 47 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trong đó: 03 Báo cáo viên có trình độ chuyên môn tiến sĩ, 23 thạc sĩ và 21 cử nhân và Báo cáo viên đều có trình độ chính trị là cao cấp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước cần phải xây dựng đội ngũ này là lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy được vai trò của mình trong việc truyền tải pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh./.

Huỳnh Diệu
Đang online: 1
Hôm nay: 250
Đã truy cập: 458067