Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Giải thể Đoàn luật sư

Ngày 07-07-2020

 

* Trình tự thực hiện:

Trong trường hợp Đoàn luật sư bị giải thể khi không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể Đoàn luật sư sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang.

* Thành phần hồ sơ: Không.

* Số lượng hồ sơ: Không.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể Đoàn luật sư.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.
Đang online: 6
Hôm nay: 971
Đã truy cập: 797879