xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

HẬU GIANG XÂY DỰNG TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 17-08-2020

 

Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 1436/KH-UBND xây dựng tổng đài cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang; thiết lập tài khoản Zalo và hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận, kê khai, giải quyết thủ tục hành chính.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xây dựng 01 kênh thống nhất trong việc tư vấn và hỗ trợ công tác cải cách hành chính (CCHC) cho các sở, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp với tên gọi “Tổng đài hỗ trợ công tác CCHC tỉnh Hậu Giang”; Thiết lập 01 tài khoản trên Zalo với tên “Phản ánh về thủ tục hành chính Hậu Giang”.

 Xây dựng kênh tiếp nhận thông tin nhanh, hiệu quả để giúp người dân và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện TTHC, kịp thời phản ánh về những hành vi sách nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức; đây sẽ là kênh thông tin tương tác giữa tỉnh với người dân, doanh nghiệp. Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp sẽ là một trong những nguồn thông tin cung cấp cho tỉnh để kịp thời đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện CCHC; giúp kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong công tác cán bộ hoạt động công vụ;

Về xây dựng tổng đài “Hỗ trợ công tác CCHC

Theo đó, Tỉnh xây dựng tổng đài với 01 số điện thoại đường dây nóng (hotline) để tiếp nhận các thông tin từ các sở, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp. Số hotline sẽ được thiết lập để kết nối tự động với một số nhánh để thực hiện nhiệm vụ, trong đó: Nhánh 1: “Công tác chỉ đạo điều hành” do Sở Nội vụ làm đầu mối; nhánh 2: “Doanh nghiệp”do Hiệp hội doanh nghiệp làm đầu mối; Nhánh 3: “Công tác xây dựng và tổ chức triển khai văn bản” do  Sở Tư pháp làm đầu mối;  Nhánh 4: “Cải cách TTHC” do Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối; Nhánh 5: “Tổ chức bộ máy và đào tạo” do Sở Nội vụ làm đầu mối; Nhánh 6: “Tài chính công” do Sở Tài chính làm đầu mối; Nhánh 7: “Ứng dụng công nghệ thông tin” do Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối; Nhánh 8: “ISO” do Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối.

Mỗi sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trang bị 01 số để kết nối với tổng đài và giao cho bộ phận phụ trách công tác CCHC của cơ quan, đơn vị sử dụng để trao đổi thông tin với các cơ quan được phân công thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

Về khảo sát sự hài lòng của người dân qua Zalo

Tỉnh giao Tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác CCHC (Sở Nội vụ) tạo tài khoản zalo “Phản ánh về thủ tục hành chính Hậu Giang”.

Định kỳ Tổ chuyên viên tiến hành khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thông qua zalo đối với những trường hợp tổ chức, cá nhân làm TTHC tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Về “Hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận, kê khai, giải quyết thủ tục hành chính

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và UBND cấp huyện triển khai đồng bộ mô hình “Đoàn thanh niên chung tay CCHC”.

Tổ chức, bố trí sắp xếp để Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trực tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã để hỗ trợ người dân tiếp cận, kê khai, giải quyết TTHC.

Các nội dung Kế hoạch được triển khai thực hiện, hoàn thành và ra mắt trong tháng 7/2020./.

                                                                                      Ngọc Đang

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 747
Đã truy cập: 76530