Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Ngày 10-09-2020

 

Trong những năm gần đây, sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày một mạnh mẽ, phát triển cả về số lượng và chất lượng, trong đó có nhiều doanh nghiệp thành lập theo hình thức chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Sự phát triển của doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều hộ kinh doanh nhận thấy rằng việc chuyển đổi thành doanh nghiệp còn khó khăn, các thủ tục phức tạp, phải tốn nhiều chi phí...

Do đó, nhằm khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số  17/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 9 năm 2020 bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Tư vấn, hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp; trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh; miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

3. Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

4. Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

5. Tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

6. Hỗ trợ về chi phí thuê kế toán: Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/tháng/doanh nghiệp và chỉ hỗ trợ trong 01 năm kể từ khi hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển đổi.

7. Hỗ trợ phần mềm kế toán doanh nghiệp: Mức hỗ trợ: 4.000.000 đồng/doanh nghiệp (Doanh nghiệp nhỏ và vừa được được hỗ trợ cài đặt phần mềm kế toán miễn phí trong suốt quá trình hoạt động).

8. Hỗ trợ chi phí sử dụng chữ ký số: Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/doanh nghiệp (Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ chi phí sử dụng chữ ký số cho 01 năm đầu tiên để kê khai, nộp thuế qua mạng, thông quan điện tử, kê khai và nộp hồ sơ bảo hiểm, ký các hồ sơ điện tử khác).

9. Hỗ trợ về chi phí con dấu doanh nghiệp: Mức hỗ trợ: 385.000 đồng/doanh nghiệp (Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Nhà nước hỗ trợ về chi phí con dấu doanh nghiệp và được hỗ trợ 01 con dấu trong suốt quá trình hoạt động).

10. Hỗ trợ về chi phí in hóa đơn điện tử: Mức hỗ trợ: 1.100.000 đồng/doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động  (Kể từ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp chuyển đổi, doanh nghiệp nhỏ và vừa được Nhà nước hỗ trợ về chi phí in hóa đơn điện tử).

Điều kiện áp dụng chung cho các chính sách nêu trên là trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật; hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Ngoài những điều kiện chung, các chính sách hỗ trợ về chi phí thuê kế toán, hỗ trợ phần mềm kế toán doanh nghiệp, hỗ trợ chi phí sử dụng chữ ký số, hỗ trợ về chi phí con dấu doanh nghiệp, hỗ trợ về chi phí in hóa đơn điện tử còn có những điều kiện cụ thể được quy định tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND.

Như vậy, kể từ ngày 14/9/2020, hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình kinh doanh thành doanh nghiệp sẽ có tổng số 10 chính sách hỗ trợ (trong đó có 05 chính sách được bổ sung mới). Việc ban hành các chính sách này sẽ góp phần thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình kinh doanh, tạo bứt phá mới trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới./.

Lê Thị Liếu

 

 

 

 
Đang online: 2
Hôm nay: 265
Đã truy cập: 458082