Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Hội nghị tập huấn kỹ năng chuyên sâu công tác hòa giải ở cơ sở và nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tại xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp

Ngày 23-11-2021

         

Thực hiện theo Kế hoạch tập huấn trợ giúp pháp lý năm 2021 của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang (Trung tâm), ngày 22 tháng 11, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Theo dõi và Thi hành pháp luật thực hiên lòng ghép triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BTP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý (Thông tư 03), do Phòng Tư pháp huyện Phụng Hiệp tổ chức tại Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hưng, với hơn 30 đại biểu là tổ viên tổ hòa giải của xã tham dự.

Quang cảnh buổi Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Trịnh Thị Trúc Loan - Phó giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai một số điểm mới của Thông tư 03 như sau: Về lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; thay đổi người hướng dẫn tập sự và sửa đổi thời gian kiểm tra viết; giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý; nghĩa vụ tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc của Trợ giúp viên pháp lý; thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ở Trung ương; quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác hồ sơ điện tử về trợ giúp pháp lý và Về trách nhiệm thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý của Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã. Đồng chí nhấn mạnh nội dung về trách nhiệm thông tin, giải thích và giới thiệu về trợ giúp pháp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công dân của tổ chức, cá nhân là rất cần thiết, trong đó có Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân cấp xã. Theo Điều 17a của Thông tư số 03/2021/TT-BTP quy định: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công dân, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến Trung tâm. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng cư trú trên địa bàn thì Ủy ban nhân dân cấp xã giới thiệu theo mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư”.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Quốc Lai - Trưởng phòng, Phòng Theo dõi và Thi hành pháp luật triển khai các nội dung liên quan đến kỹ năng chuyên sâu công tác hòa giải, để kịp thời cập nhật các kỹ năng đảm bảo thực hiện công tác hòa giải trong tình hình mới hiện nay./.

                                                                                                   Mỹ Anh

 

 

 

 
Đang online: 2
Hôm nay: 330
Đã truy cập: 1321064