Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Kế hoạch triển khai Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Ngày 11-12-2020

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trên cơ sở đó, ngày 09 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1982/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Kế hoạch đã quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg, cụ thể: Tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá là tài sản công, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm giá khởi điểm của tài sản đấu giá sát với giá thị trường; chỉ đạo Công an địa phương phát hiện, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; phát hiện, đấu tranh với các tổ chức, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, hoạt động mang tính xã hội đen (đe dọa, khống chế, thông đồng, dìm giá, hành hung người tham gia đấu giá,…);

Đồng thời, tiếp tục triển khai Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo việc thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản với các hình thức phù hợp với yêu cầu, điều kiện, tình hình thực tiễn; nâng cao nhận thức về chủ trương xã hội hóa hoạt động đấu giá tài sản; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý tài sản, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ đấu giá viên, chất lượng hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản tại địa phương, trong đó chú trọng việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản của tỉnh,…

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản; nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành về hoạt động đấu giá tài sản; góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cũng như việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

(Đính kèm Kế hoạch số 1982/KH-UBND của UBND tỉnh)

                                                                                                 Văn Tiếp
Đang online: 5
Hôm nay: 2744
Đã truy cập: 414067