Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Lớp Bồi dưỡng về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho các công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020

Ngày 29-09-2020

       Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho các công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; được sự chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh và sự thống nhất của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho các công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020, Lớp Bồi dưỡng được khai giảng vào ngày 24/9/2020 tại Hội trường Hội có tính chất đặc thù tỉnh Hậu Giang. Tham dự Lớp Bồi dưỡng có hơn 200 đại biểu là công chức pháp chế các sở, ngành tỉnh; Thanh tra các sở, ngành tỉnh. Cấp huyện có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Phòng Tư pháp. Cấp xã gồm công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (phường, thị trấn), Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (các đơn vị xã) và công chức Tư pháp - Hộ tịch.

        Thông qua Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ này, các công chức, viên chức tham dự Lớp Bồi dưỡng được nghe các Báo cáo viên triển khai, hướng dẫn các nội dung về kỹ năng xác định hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính; nguyên tắc, trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; kỹ năng ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính; kỹ năng áp dụng  biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; kỹ năng áp dụng  biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; kỹ năng áp dụng  biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

          Phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay và đề nghị các đại biểu tham dự Lớp Bồi dưỡng nghiêm túc quán triệt các nội dung của Lớp Bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

           Tại Lớp Bồi dưỡng, các Báo cáo viên đã tiến hành trao đổi và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác này cho các công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

Description: z2094019322513_3d385d6450bf32fc970f8bb4213c5f9d.jpg

Đ/c Nguyễn Văn Quân phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng

Description: z2094019315584_fce44788743a7ba3db994dab0eec1bc5.jpg

Đ/c Tiến sĩ Hoàng Minh Khôi triển khai các nội dung Lớp Bồi dưỡng

Phạm Văn Lực 
Đang online: 8
Hôm nay: 3105
Đã truy cập: 414428