Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Nghị định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 22-09-2020

 

Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định như sau:

Đối với cán bộ gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Bãi nhiệm.

Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc.

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Giáng chức;Cách chức; Buộc thôi việc.

Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Buộc thôi việc.

Đối với viên chức quản lý gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc.

Như vậy, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không còn bị hạ bậc lương theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ những trường hợp chưa xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

- Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép;

- Đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (trước đây chỉ quy định chung: Đang trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền);

- Là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

- Đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật, trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/9/2020. Bãi bỏ các quy định sau: Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Chương 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức./.

 

                                                                            Ngọc Đang

 

 

 

 

 

 
Đang online: 2
Hôm nay: 145
Đã truy cập: 457962