Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Những Quy định mới có hiệu lực từ tháng 12/2020

Ngày 11-12-2020

 

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới, nổi bật và có hiệu lực trong tháng 12/2020, góp phần khắc phục những bất cập, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, cụ thể như sau:

1. Báo chí đưa tin sai sự thật bị phạt đến 100 triệu đồng

Từ 01/12/2020, nhiều mức phạt trong hoạt động báo chí tăng mạnh theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Trong đó, có mức phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí, cụ thể như sau:

- Nếu gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng: Phạt từ 05 - 10 triệu đồng (trước đây chỉ phạt 01 - 03 triệu đồng).

- Nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng: Phạt từ 50 - 70 triệu đồng (trước đây chỉ phạt 05 - 10 triệu đồng).

- Nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng: Phạt từ 70 - 100 triệu đồng (trước đây chỉ phạt 20 - 30 triệu đồng).

Trong cả 03 trường hợp nêu trên, báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải. Đồng thời, riêng trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo chí còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 01 - 12 tháng (trước đây chỉ bị đình chỉ hoạt động từ 01 - 03 tháng).

2. Khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định số 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 và có hiệu lực từ ngày 10/12/2020. Theo đó, quy định các mức phạt đối với người xuất cảnh không khai, khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định, cụ thể:

- Phạt từ 01 - 03 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 05 - dưới 30 triệu đồng.

- Phạt từ 05 - 15 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 30 - dưới 70 triệu đồng.

- Phạt từ 15 - 25 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 70 - dưới 100 triệu đồng.

- Phạt từ 30 - 50 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Người thừa kế có quyền khiếu nại

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

Theo đó, Nghị định quy định người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế theo quy định của pháp luật thì người thừa kế có quyền khiếu nại.

Người thừa kế khi khiếu nại phải xuất trình với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của mình. Người thừa kế có thể tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

Trường hợp có nhiều người thừa kế thì những người đó có quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.

4. Phải kiểm tra nữ tử tù có thai không trước khi tử hình

Thông tư liên tịch số 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc sẽ có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Theo đó, nếu người bị thi hành án tử hình là phụ nữ thì ngay sau khi nhận đủ hồ sơ để đưa bản án tử hình ra thi hành, Hội đồng thi hành án tử hình phải yêu cầu ra lệnh trích xuất người bị kết án tử hình đến bệnh viện có thẩm quyền để kiểm tra, xác định người này có thai hay không.

Ngoài ra, nếu người bị thi hành án tử hình chết trước khi tử hình (trong thời gian giam giữ chờ thi hành án hoặc trên đường áp giải đến địa điểm tử hình) thì phải xác định nguyên nhân chết.

Sau khi xác định xong và được phép của cơ quan có thẩm quyền thì thông báo cho người có đơn đề nghị đến nhận tử thi của người này về mai táng hoặc tổ chức mai táng. 

Như vậy, trong tháng cuối năm 2020, những quy định trên sẽ được áp dụng rộng rãi trên cả nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân./.

Lê Thị Liếu
Đang online: 7
Hôm nay: 2325
Đã truy cập: 413649