xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 17-08-2020

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định đã quy định cụ thể một số nội dung về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng; điều kiện về trụ sở, tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất của Văn phòng công chứng,...

Bên cạnh đó, Quyết định cũng đã quy định cụ thể trách nhiệm của Công chứng viên trong việc tham gia thành lập Văn phòng công chứng;  những trường hợp không được tính điểm đối với hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng; quy trình xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng; trách nhiệm của Sở Tư pháp và sở, ngành có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Quyết định.

Triển khai thực hiện tốt Quyết định trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công chứng; tạo điều kiện để Văn phòng công chứng phát triển, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân./.

 (Đính kèm Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

                                                                                        Văn Tiếp

 

 

     
Đang online: 1
Hôm nay: 750
Đã truy cập: 74237