Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Quy định mới về định mức hỗ trợ kinh phí chi trả hợp đồng giáo viên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-09-2020

 

Ngày 04/9/2020, tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đã thông qua Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND Quy định định mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng giáo viên, khoán định mức nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, định mức hỗ trợ kinh phí chi trả hợp đồng giáo viên và khoán định mức kinh phí thanh toán việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo, phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:

- Giáo viên mầm non: 5.000.000đ/người/tháng. Giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục có tổ chức lớp học bán trú được hỗ trợ thêm 300.000đ/người/tháng (kinh phí hỗ trợ bán trú không dùng để tính các khoản bảo hiểm theo quy định).

- Giáo viên phổ thông: 5.400.000đ/người/tháng.

- Nhân viên: 4.300.000đ/người/tháng.

Các định mức hỗ trợ nêu trên đã bao gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và kinh phí công đoàn, đảng của đơn vị sử dụng lao động và người lao động.

Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2020 và thay thế Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của HĐND tỉnh về Hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

                                                                                              Ngọc Đang
Đang online: 9
Hôm nay: 3045
Đã truy cập: 414368