Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Quy định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 08-01-2021

 

 Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được quy định, cụ thể như sau:

Stt

Mục đích sử dụng

Lượng nước sử dụng

Đơn giá

(đồng/m3)

Định mức sử dụng

Ký hiệu

 

1

Sinh hoạt các hộ dân cư

Từ 1m3 - 10m3

đầu tiên/hộ/tháng

SH1

5.700

Từ trên 10m3 -20m3/hộ/tháng

SH2

6.700

Từ trên 20m3 -30m3/hộ/tháng

SH3

8.100

Trên 30m3

SH4

9.000

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng

Theo thực tế sử dụng

HCSN

8.100

3

Hoạt động sản xuất vật chất

Theo thực tế sử dụng

SX

8.700

4

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

DV

10.100

Giá trên bao gồm chi phí dịch vụ môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT (5%) và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

Võ Thị Điểm
Đang online: 7
Hôm nay: 2591
Đã truy cập: 413915