Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Quyết định công bố Danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và người giám định viên tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 23-11-2020

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc công bố Danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và người giám định viên tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 05 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang; Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang; Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang ), với 26 người giám định viên tư pháp theo vụ việc hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn như: Khoa học công nghệ; phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; xây dựng; quản lý điện năng; kỹ thuật, an toàn môi trường; xuất bản, báo chí; bưu chính, viễn thông,...

Với số lượng tổ chức và người giám định viên tư pháp theo vụ việc như hiện nay, cơ bản đáp ứng yêu cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng phục vụ điều tra, truy tố, xét xử giải quyết vụ án có liên quan. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác bổ trợ tư pháp, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh./.

(Đính kèm Quyết định số 1957/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

                                                                                                 Văn Tiếp
Đang online: 2
Hôm nay: 126
Đã truy cập: 457943