Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên

Ngày 06-10-2020

Thực hiện Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 và Kế hoạch số 1224/KH-STP ngày 10 tháng 9 năm 2020 tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên. Trong 02 ngày, ngày 29 30 tháng 9 năm 2020, Sở Tư pháp tổ chức đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên cho hơn 110 đại biểu là đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện; đại diện lãnh đạo huyện, thị, thành đoàn; Bí thư và Phó Bí thư Đoàn thanh niên cấp xã.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo viên tập huấn, quán triệt 03 chuyên đề: Chuyên đề về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch PBGDPL cho thanh niên và Chuyên đề về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và gắn với giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng đã giành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chia sẽ những kinh nghiệm thiết thực giúp cho đội ngũ đoàn viên thanh niên làm công tác này nắm vững nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, để từ đó thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên.