Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Ngày 04-01-2021

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang. Theo đó, có bổ sung 86 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, trợ giúp pháp lý, thừa phát lại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và lý lịch tư pháp thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang.

Việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang nhằm hướng tới mục tiêu lấy lợi ích của tổ chức, cá nhân để phục vụ, cắt giảm thời gian, chi phí đi lại và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; đồng thời gắn với đó là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

(Đính kèm Quyết định số 2511/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

                                                                                                                                                             Văn Tiếp     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
Đang online: 1
Hôm nay: 259
Đã truy cập: 458076