Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 11-07-2020

* Trình tự thực hiện:

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh có hiệu lực, chi nhánh có văn bản đề nghị thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - nơi chi nhánh đăng ký hoạt động.

- Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét ra quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động.

* Số lượng hồ sơ: Không quy định.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chi nhánh.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài.

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh (Mẫu số 12/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP .

* Lệ phí (nếu có): Không quy định.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

* Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.
Đang online: 2
Hôm nay: 332
Đã truy cập: 779979