Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 21-08-2020

Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/6/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Sau 10 năm triển khai thi hành Luật LLTP tại Hậu Giang đã mang lại kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu cấp Phiếu LLTP của người dân. Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-BTP ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật LLTP. Ngày 13/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có báo cáo kết quả 10 năm triển khai thi hành Luật LLTP về Bộ Tư pháp.

 Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, thời gian qua công tác LLTP được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Các nội dung của Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thực hiện được quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến người dân, cơ quan, tổ chức. Ý thức tuân thủ các quy định của Luật LLTP của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngày được nâng cao. Sau 10 năm triển khai thi hành, Công tác LLTP đã đạt được kết quả thiết thực. Cơ sỡ dữ liệu LLTP được xây dựng khá hoàn thiện, công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin LLTP giữa các cơ quan liên quan được thực hiện một cách thống nhất, đúng quy định pháp luật. Thông tin LLTP được tiếp nhận, cập nhật, xử lý theo đúng trình tự của Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Tư pháp đã tiếp nhận trên 35.428 thông tin LLTP bằng văn bản giấy do các cơ quan Tòa án nhân dân, Công an, Thi hành án dân sự, Trung tâm LLTP quốc gia và các Sở Tư pháp ngoài tỉnh đã cung cấp. Đồng thời, Sở Tư pháp đã lập và đưa vào lưu trữ trên 6.308 hồ sơ LLTP bằng giấy.

Công tác cấp Phiếu LLTP ngày càng nhiều về số lượng và nâng cao về chất lượng. Đáp ứng tốt nhu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức; việc áp dụng mạnh mẽ chủ trương cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp Phiếu LLTP mang lại hiệu quả thiết thực, thời hạn giải quyết được rút ngắn đáng kể; công tác phối hợp tra cứu, xác minh thông tin LLTP để cấp Phiếu LLTP giữa Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan ngày càng chặt chẽ, phương thức phối hợp được cải tiến, đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 31.763 trường hợp yêu cầu cấp Phiếu LLTP, hồ sơ giải quyết đảm bảo trước hạn và đúng hạn, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả kết quả trễ hẹn.

Với những kết quả đạt được nêu trên có thể khẳng định việc triển khai, thực hiện Luật LLTP đã từng bước đi vào ổn định và đạt hiệu quả nhất định, góp phần đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, đảm bảo yêu cầu và quyền lợi thiết thực của người dân./.

Xuân Viễn
Đang online: 9
Hôm nay: 3038
Đã truy cập: 414361