Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Truyền thông về Trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở tại xã Lương Nghĩa huyện Long Mỹ

Ngày 14-08-2020

TRUYỀN THÔNG VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NGOÀI TRỤ SỞ TẠI

 XÃ LƯƠNG NGHĨA HUYỆN LONG MỸ

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-STP ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện truyền thông về Trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp nhà nước đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Lương Nghĩa tổ chức đợt truyền thông về Trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở tại chùa ANDONGMECHAYXARAYWONXA, các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã phổ biến một số quy định của pháp luật như: “Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017”“Luật Hôn nhân và gia đình”. Buổi TGPL đã thu hút gần 30 lượt người tham dự, cấp phát miễn phí hơn 60 tờ gấp pháp luật cho người dân.

 Quang cảnh buổi truyền thông về Trợ giúp pháp lý

Qua hoạt động truyền thông về Trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở đã tạo điều kiện cho người dân nắm bắt được những nội dung cơ bản các quy định của pháp luật, đồng thời tư vấn giải đáp tại chỗ cho 10 trường hợp vướng mắc cụ thể, để từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được Trợ giúp pháp lý, giảm thiểu những vấn đề bức xúc xảy ra trong cuộc sống./.

                                                                                      Mỹ Anh
Đang online: 9
Hôm nay: 2532
Đã truy cập: 413856