Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Bộ Y tế quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngày 23-02-2022

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đó, từ ngày 21 tháng 02 năm 2022, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 được điều chỉnh như sau:

- Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

+ Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn: Mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

+ Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn: Mức thanh toán tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

+ Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR: Trường hợp mẫu đơn: Mức thanh toán tối đa không quá 501.800 đồng xét nghiệm; trường hợp gộp mẫu: Mức thanh toán tối đa không vượt quá mức giá xét nghiệm gộp mẫu quy định tại cột 2 mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT.

-  Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

+ Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BYT: Việc xác định mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BYT, trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) do cấp có thẩm quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định tại cột 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT.

+ Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng: Mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BYT.

Thông tư số 02/2022/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 02 năm 2022 và thay thế Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

                                                                                Lê Thị Liếu

 


Đang online: 1
Hôm nay: 77
Đã truy cập: 787339