Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý năm 2022

Ngày 16-02-2022

Nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thi hành Luật TGPL và cụ thể hóa Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2022. Ngày 15/02/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức lấy ý kiến đóng góp Kế hoạch TGPL năm 2022, với sự tham dự đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở. Tại cuộc họp đồng chí Đồng Việt Phương chỉ đạo xây dựng Kế Hoạch TGPL với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

8cc0faaa1991d5cf8c80.jpg

Quang cảnh cuộc họp

- Tiếp tục triển khai Luật TGPL năm 2017 đến với người dân trên địa bàn Tỉnh thông qua các hình thức TGPL phù hợp.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022).

- Đổi mới phương thức truyền thông về TGPL và nâng cao chất lượng vụ việc TGPL, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để kịp thời tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022.

- Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2022 và tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện.

Kế hoạch đưa ra với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người được TGPL thụ hưởng tốt nhất các dịch vụ pháp lý miễn phí, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, nhất là các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện TGPL để góp phần bảo đảm an sinh xã hội./.

                                                                                                    Hà Huệ

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 218
Đã truy cập: 1319675