Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện các quy định về đấu giá tài sản

Ngày 18-10-2021

 

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản; thi hành nghiêm Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả việc bán đấu giá tài sản, nhất là tài sản công, hạn chế thất thoát tài sản của Nhà nước, ngày 15 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công văn số 2121/UBND-NC về việc chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện các quy định về đấu giá tài sản. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan quan tâm thực hiện một số nội dung chính đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Công văn quy định đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán đấu giá cần tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình và phổ biến, quán triệt đến các đơn vị trực thuộc, trong trường hợp có tài sản đưa ra đấu giá phải đăng tải đầy đủ việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và Trang thông tin điện tử của đơn vị mình. Trong quá trình lựa chọn, người có tài sản cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý, nhất là việc không đăng thông báo công khai, thông báo công khai không đúng quy định. Cần chú trọng việc đấu thầu để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Khi lập thủ tục đưa tài sản ra đấu giá không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá, ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan. Khi phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá (đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất) cần hạn chế việc gom chung nhiều tài sản thành một tài sản duy nhất để thực hiện bán theo lô.

Bên cạnh đó, đối với các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn Tỉnh phải đăng ký tài khoản sử dụng Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản về Sở Tư pháp. Tiến hành sử dụng Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản để cập nhật thông báo công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng Thông tin theo quy định. Tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có tài sản và các cơ quan, tổ chức liên quan có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản; thực hiện ban hành, công bố công khai Quy chế đấu giá tài sản đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, không đặt thêm các yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá ngoài các quy định của pháp luật, gây khó khăn cho việc đăng ký tham gia đấu giá.

Ngoài ra, Công văn này quy định trách nhiệm của Sở Tư pháp trong chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về đấu giá tài sản tại địa phương; có các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá của Luật Đấu giá tài sản; lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp theo quy định tại Điều 40 Luật Đấu giá tài sản để tránh tình trạng “thông đồng, dìm giá”. Đối với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động đấu giá tại địa phương; Tăng cường trao đổi thông tin với Sở Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản, đặc biệt là các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong công tác đấu giá tài sản thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này./.

Thu Hường

 

 

 

 

 


Đang online: 4
Hôm nay: 1342
Đã truy cập: 1009659