Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chi bộ 4 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 12-10-2022

Trên cơ sở Quyết định số 1369-QĐ/ĐUK, ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc kết nạp đảng viên, sáng ngày 10 tháng 10 năm 2022, Chi bộ 4 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Đoàn Ngọc Diệp, Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức với sự có mặt của 13/13 đảng viên Chi bộ 4. Trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Đoàn Ngọc Diệp đã đọc lời tuyên thệ và xin hứa tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng…

Ảnh: Đ/c Bí thư Chi bộ 4 trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đ/c Đoàn Ngọc Diệp

Để đồng chí Diệp nắm rõ những quyền và nghĩa vụ của một người đảng viên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Bí thư chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí và đề nghị trong thời gian tới, đồng chí Diệp phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người Đảng viên, đồng thời còn phải phát huy quyền hạn của Đảng viên được quy định tại Điều 3, Chương 1 của Điều lệ Đảng. Bên cạnh đó, Bí thư chi bộ phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí Đoàn Ngọc Diệp tiến bộ và trở thành đảng viên chính thức theo quy định.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định phát Thẻ Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tài, đảng viên Chi bộ 4.

Ảnh: Đ/c Bí thư Chi bộ 4 trao Quyết định phát Thẻ Đảng viên cho đ/c Nguyễn Ngọc Tài

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền - Bí thư chi bộ đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của đồng chí Tài, đồng thời cũng căn dặn đồng chí Tài sau khi được phát Thẻ Đảng viên phải chấp hành quy định về sử dụng và bảo quản thẻ đúng quy định./.

Hồng Gấm

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 356
Đã truy cập: 1332442