Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày 14-08-2020

CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CHÀO MỪNG

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐTN ngày 03/8/2020 của Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp về thực hiện công trình thanh niên chào mừng Đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 07/8/2020, tại tuyến đường Chu Văn An, khu vực 5, phường 7, thành phố Vị Thanh, Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham gia thực hiện công trình có các đồng chí trong BCH Chi đoàn và 10 đoàn viên. Các đoàn viên tiến hành phát hoang bụi rậm và cắt tỉa cành cây, làm thông thoáng tuyến đường, thu gom rác thải các loại… góp phần tạo cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Đây cũng là công trình, phần việc thiết thực của đoàn viên, thanh niên góp phần bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng văn minh đô thị lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp./.