Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022

Ngày 10-02-2022

          Trên cơ sở đánh giá chất lượng vụ việc tham gia tố tụng năm 2021 của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý trên toàn quốc và để tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý nhằm đẩy mạnh hoạt động tham gia tố tụng, đưa chất lượng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao; Ngày 31/12/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 5008/BTP-TGPL giao chỉ tiêu thực hiện tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022 như sau:

TGVPL tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng được trợ giúp pháp lý tại tòa án

          - Đối với Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm dưới 03 năm: Mức đạt chỉ tiêu là 06 - 11 vụ/năm; Mức đạt chỉ tiêu khá là 12 - 15 vụ/năm; Mức đạt chỉ tiêu tốt là từ 16 vụ/năm trở lên.

          - Đối với Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm từ đủ 03 năm đến dưới 05 năm: Mức đạt chỉ tiêu là 10 - 14 vụ/năm; Mức đạt chỉ tiêu khá là 15 - 20 vụ/năm; Mức đạt chỉ tiêu tốt là từ 21 vụ/năm trở lên.

          - Đối với Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm 05 năm trở lên: Mức đạt chỉ tiêu là 13 - 20 vụ/năm; Mức đạt chỉ tiêu khá là 21 -  26 vụ/năm; Mức đạt chỉ tiêu tốt là từ 27  vụ/năm trở lên. Đồng thời, để tạo sự linh hoạt cũng như chia sẽ những khó khăn của địa phương trong tình hình dịch Covid-19, Bộ Tư pháp đã quy định trong trường hợp tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2022 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế./.

                                                                             Ngọc Hà

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 302
Đã truy cập: 1319759