Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn Tiếng anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-07-2022

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ Thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, giáo viên giảng dạy các môn Tiếng anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ Thuật được tuyển dụng hoặc chuyển công tác từ ngoài tỉnh về các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng/giáo viên. Mức hỗ trợ này được tính trả một lần và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các chi phí khác. Song song đó, giáo viên nhận hỗ trợ phải thực hiện cam kết giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 05 năm kể từ ngày tuyển dụng hoặc chuyển công tác từ ngoài tỉnh về các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Các trường hợp không thực hiện đúng cam kết phải hoàn trả kinh phí. Theo đó, giáo viên có thời gian phục vụ theo cam kết dưới 02 năm thì phải hoàn trả toàn bộ kinh phí, giáo viên có thời gian phục vụ theo cam kết từ đủ 02 năm trở lên thì hoàn trả theo tỷ lệ thời gian thực tế còn lại.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Việc quy định chính sách thu hút nêu trên góp phần thu hút đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn sâu, đáp ứng nhu cầu giáo viên giảng dạy các môn Tiếng anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, đồng thời, là cơ sở để chuẩn bị nguồn lực thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông trong thời gian tới./.

                                                                                Lê Thị Liếu


Đang online: 1
Hôm nay: 1310
Đã truy cập: 1333395