Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ngày 19-07-2021

 

           Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định này đã chuẩn hóa 19 thủ tục hành chính và bãi bỏ 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực công chứng:

- Đăng ký tập sự hành nghề công chứng;

- Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng;

- Thay đổi nơi tập sự  hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi nơi tập sự  hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

- Chấm dứt tập sự  hành nghề công chứng;

- Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

- Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên;

- Cấp lại Thẻ công chứng viên;

- Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng;

- Thành lập Văn phòng công chứng;

- Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng;

- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

- Hợp nhất Văn phòng công chứng;

- Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất;

- Sáp nhập Văn phòng công chứng;

- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập;

- Chuyển nhượng Văn phòng công chứng;

- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng;

- Thành lập Hội công chứng viên.

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng:

- Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng;

- Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt);

- Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng;

- Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập;

- Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập;

- Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự);

- Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chức tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

- Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi;

- Công chứng bản dịch;

- Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn;

- Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

- Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch;

- Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản;

- Công chứng di chúc;

- Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản;

- Công chứng văn bản khai nhận di sản;

- Công chứng văn bản từ chối nhận di sản;

- Công chứng hợp đồng ủy quyền;

- Nhận lưu giữ di chúc;

- Cấp bản sao văn bản công chứng;

- Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên;

- Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể.

(Đính kèm Quyết định số 1336/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)

Văn Tiếp

                                                                                                                                                                               


Đang online: 1
Hôm nay: 1110
Đã truy cập: 466267