Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 13-12-2021

Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có tổng số có 184 thủ tục hành chính được hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (113 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên Và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công công nghiệp tỉnh; 39 thủ tục hành chính của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực quản lý của bảo hiểm xã hội và công an tỉnh và 32 thủ tục hành chính của cấp huyện trong các lĩnh vực tư pháp, đăng ký kinh doanh, giáo dục và đào tạo, điện lực, xây dựng, tài nguyên và môi trường, công an). Riêng, Sở Tư pháp có 11 thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc các lĩnh vực như hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, luật sư, công chứng, thừa phát lại.

Việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm hướng tới mục tiêu lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp để phục vụ; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh ngiệp thực hiện thủ tục hành chính, mà không nhất thiết phải đến cơ quan hành chính nhà nước; cắt giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

(Toàn văn Quyết định số 2447/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)

Văn Tiếp 

 

 

 

 

        


Đang online: 1
Hôm nay: 112
Đã truy cập: 1337275