Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Cục Bổ trợ tư pháp ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ngày 02-09-2021

CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP BAN HÀNH VĂN BẢN CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG THỜI GIAN THƯC HIỆN GIẢN CÁCH XÃ HỘI

Ngày 01/9/2021, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng ký ban hành Công văn số 828/BTP-ĐGTS về việc chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đánh giá của Cục Bổ trợ tư pháp, thời gian qua, mặc dù tại một số địa phương đang thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, nhưng một số tổ chức đấu giá tài sản vẫn thực hiện việc đấu giá tài sản. Trong đó có tình trạng niêm yết, thông báo đấu giá, tổ chức việc đấu giá trực tiếp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội hoặc tổ chức thực hiện việc trả giá, tổ chức buổi công bố giá thông qua các phần mềm ứng dụng như zoom, zalo, gmail, google meet…Việc thực hiện này là không đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản (Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá).

Để thực hiện hiệu quả Luật Đấu giá tài sản và Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau:

Thứ nhất, yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản tại địa phương thực hiện đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo không gây cản trở, khó khăn cho người tham gia đấu giá. Trường hợp tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá, bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá hoặc bỏ phiếu gián tiếp thì không được áp dụng việc trả giá hoặc tổ chức buổi công bố giá thông qua các phần mềm ứng dụng như zoom, zalo, gmail, google meet…

Sở Tư pháp rà soát, kiểm tra đối với các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện không đúng quy định, có dấu hiệu vi phạm như nêu trên để có biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả, kể cả việc đề nghị người có tài sản không xem xét, công nhận kết quả đấu giá đó theo quy định của pháp luật. Kết quả rà soát, kiểm tra báo cáo Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp).

Thứ hai, Sở Tư pháp tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý có kế hoạch, hình thức đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đủ năng lực theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và phù hợp với điều kiện của địa phương. Trong đó, ưu tiên lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến (bán và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu điện) và tổ chức thực hiện hình thức này theo đúng quy định của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản./.

                                                                                                  Ngọc Đang


Đang online: 1
Hôm nay: 335
Đã truy cập: 1016368