Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức tập huấn tại huyện Vị Thủy cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng

Ngày 19-08-2022

Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Phòng Tư pháp huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nâng lực về trợ giúp pháp lý cho trưởng ấp, cán bộ chi hội đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng theo Công văn số 366/CTGPL-TC&QLCL ngày 08/8/2022 của Cục Trợ giúp pháp lý.