Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-09-2021

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, danh mục tài sản phải mua sắm tập trung là xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô chuyên dùng, gồm: xe ô tô tải, xe ô tô bán tải và xe ô tô trên 16 chỗ ngồi.

Đơn vị thực hiện mua sắm tập trung là Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Hậu Giang trực thuộc Sở Tài chính.

Quyết định số 1814/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

                                                                                                  Ngọc Đang

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 492
Đã truy cập: 1016525