Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Danh sách Tổ chức Giám định tư pháp công lập và Giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 23-02-2021

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 
   

 

STT

Tên tổ chức giám định tư pháp công lập

Chuyên ngành giám định

Địa chỉ trụ sở/Điện thoại liên hệ

Ghi chú

1

Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang

Pháp y

- Địa chỉ: Số 647, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 02933.582.419

2

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hậu Giang

Kỹ thuật hình sự

- Địa chỉ: Số 09, Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 0693.769.254

DANH SÁCH

GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 
   

 

  STT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi công tác

Quyết định số, ngày, tháng, năm bổ nhiệm

Lĩnh vực

giám định

Tình trạng

(Kiêm nhiệm/

chuyên trách)

Ghi chú

Nam

Nữ

1

Nguyễn Văn Khải

31/12/1968

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang

933/QĐ-CT.UB ngày 09/7/2004

Đường vân

Chuyên trách

2

Nguyễn Hùng Cường

1972

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang

567/C21(P1) ngày 26/6/1998

Tài liệu

Chuyên trách

3

Nguyễn Thành Lập

03/6/1979

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang

1173/QĐ-UBND ngày 03/8/2016

Đường vân

Chuyên trách

4

Lê Văn Quốc

12/10/1979

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang

144/QĐ-UBND ngày 24/01/2011

Tài liệu

Chuyên trách

5

Nguyễn Thanh Bảy

13/5/1980

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang

1173/QĐ-UBND ngày 03/8/2016

Đường vân

Chuyên trách

6

Trần Thanh Vũ

1976

Ban Y tế (Bệnh xá) Phòng Hậu cần kỹ thuật - Công an tỉnh Hậu Giang

1064/QĐ-UBND ngày 27/6/2013

Pháp y

Chuyên trách

7

Đặng Thị Phương Loan

01/4/1981

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang

1064/QĐ-UBND ngày 27/6/2013

Hóa

Chuyên trách

8

Nguyễn Duy Tân

06/11/1983

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang

1173/QĐ-UBND ngày 03/8/2016

Tài liệu

Chuyên trách

9

Lê Thanh Trường

01/01/1983

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hậu Giang

1997/QĐ-UBND ngày 21/10/2021

Kỹ thuật HS

Chuyên trách

10

Hồ Thanh Vũ

1978

Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang

866/QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Pháp y

Chuyên trách

11

Nguyễn Văn Ni

1965

Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang

793/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Pháp y

Chuyên trách

12

Trần Quốc Minh

1965

Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang

292/QĐ-UBND ngày 22/02/2021

Pháp y

Chuyên trách

13

Đinh Văn Độc Lập

1976

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

793/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Pháp y

Kiêm nhiệm

14

Võ Thị Ngọc Hà

 

1976

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

793/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Pháp y

Kiêm nhiệm

15

Nguyễn Hoàng Phương

1973

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

451/QĐ-UBND ngày 05/3/2008

Pháp y

Kiêm nhiệm

16

Lê Ngọc Minh

1971

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

451/QĐ-UBND ngày 05/3/2008

Pháp y

Kiêm nhiệm

17

Đỗ Thị Ánh Tuyết

1977

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

451/QĐ-UBND

ngày 05/3/2008

Pháp y

Kiêm nhiệm

18

Lâm Quốc Tuấn

1979

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

451/QĐ-UBND ngày 05/3/2008

Pháp y

Kiêm nhiệm

19

Đỗ Quang Khánh Trang

1970

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

451/QĐ-UBND ngày 05/3/2008

Pháp y

Kiêm nhiệm

20

Nguyễn Xuân Khôi

1959

Ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

793/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Pháp y

Kiêm nhiệm

Đã nghỉ hưu

21

Phạm Xuân Nghi

1957

Ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

793/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Pháp y

Kiêm nhiệm

Đã nghỉ hưu

22

Lâm Thị Ngọc Mai

1964

Phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

793/QĐ-UBND ngày 13/5/2013

Pháp y

Kiêm nhiệm

Đã nghỉ hưu

23

Trần Hoàng Vũ

1964

Ấp 8, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

451/QĐ-UBND ngày 05/3/2008

Pháp y

Kiêm nhiệm

Đã nghỉ hưu

24

Dương Thanh Tùng

1964

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

893/QĐ-CT.UBND ngày 05/7/2004

Văn hóa

Kiêm nhiệm

25

Sầm Long Giang

22/12/1980

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang

934/QĐ-UBND ngày 21/5/2021

Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Kiêm nhiệm

26

Nguyễn Văn Mẫn

14/12/1982

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang

935/QĐ-UBND ngày 21/5/2021

Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Kiêm nhiệm

27

Lê Thành Phước

15/10/1972

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang

936/QĐ-UBND ngày 21/5/2021

Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Kiêm nhiệm

28

Nguyễn Phước Hưng

16/02/1978

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang

937/QĐ-UBND ngày 21/5/2021

Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Kiêm nhiệm

29

Lê Thị Thùy Dương

11/3/1981

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang

938/QĐ-UBND ngày 21/5/2021

Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Kiêm nhiệm

30

Lê Minh Dũng

1980

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang

940/QĐ-UBND ngày 21/5/2021

Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Kiêm nhiệm

31

Đặng Hiếu Trung

07/12/1965

Sở Thông tin và Truyền thông

92/QĐ-UBND ngày 19/01/2011

Thông tin truyền thông

Kiêm nhiệm

32

Lê Phước Thái

1966

Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang

725/QĐ-UBND ngày 15/3/2006

Tài chính - Kế toán

Kiêm nhiệm

33

Kha Giai Tuấn

1975

Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang

71/QĐ-UBND ngày 15/01/2019

Tài chính

Kiêm nhiệm

34

Nguyễn Bé Sáu

1983

Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang

72/QĐ-UBND ngày 15/01/2019

Tài chính

Kiêm nhiệm

35

Nguyễn Hữu Nghĩa

22/12/1972

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

2221/QĐ-UBND ngày 24/12/2019

Xây dựng

Kiêm nhiệm

36

Lư Hoàng Tú

20/4/1985

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

2224/QĐ-UBND ngày 24/12/2019

Xây dựng

Kiêm nhiệm

37

Nguyễn Thị Hiền

1987

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

2225/QĐ-UBND ngày 24/12/2019

Xây dựng

Kiêm nhiệm

38

Phan Vũ Tuấn

1985

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

2223/QĐ-UBND ngày 24/12/2019

Xây dựng

Kiêm nhiệm

39

Nguyễn Hữu Hoàng

10/9/1085

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

2222/QĐ-UBND ngày 24/12/2019

Xây dựng

Kiêm nhiệm

40

Nguyễn Trùng Dương

1978

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

1313/QĐ-UBND ngày 02/8/2007

Xây dựng

Kiêm nhiệm

41

Phạm Huy Phong

1978

Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

289/QĐ-NHNN ngày 09/3/2017

Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

Kiêm nhiệm

42

Trần Dũng

1983

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh thành phố Cần Thơ

289/QĐ-NHNN ngày 09/3/2017

Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

Kiêm nhiệm

43

Nguyễn Thị Huỳnh Ngân

 

1983

Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

289/QĐ-NHNN ngày 09/3/2017

Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

Kiêm nhiệm

44

Phạm Công Nhuận

1987

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang

2299/QĐ-NHNN ngày 21/11/2018

Cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng

Kiêm nhiệm

45

Lê Anh Tuấn

1965

 

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

46

Nguyễn Thanh Bình

1969

 

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

47

Phạm Thành Kiệt

1964

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

48

Nguyễn Thành Tâm

1980

 

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

49

Lê Hoàng Ngân

1964

 

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

50

Trần Quốc Hưng

1968

 

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

51

Nguyễn Thanh Luận

1977

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

52

Võ Thanh Nhàn

1966

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

53

Trần Thanh Phi

1978

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

54

Lê Văn Học

1982

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

55

Trần Minh Hiệp

1965

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

56

Lương Văn Thép

1979

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

57

Nguyễn Việt Bắc

1979

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

58

Nguyễn Hoàng Phúc

1971

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

59

Trần Văn Xem

1966

 

Chi cục Thuế khu vực I, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

60

Nguyễn Thị Thu Hương

 

1976

Chi cục Thuế khu vực I, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

61

Lê Quốc Cường

1973

 

Chi cục Thuế khu vực I, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

62

Trần Văn Lương

1977

 

Chi cục Thuế khu vực I, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

63

Huỳnh Thị Thùy

1977

Chi cục Thuế khu vực I, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

64

Nguyễn Bạch Đằng

1965

Chi cục Thuế khu vực II, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

65

Thái Phước Tiển

1968

Chi cục Thuế khu vực II, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

66

Nguyễn Tấn Kiệt

1976

Chi cục Thuế khu vực II, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

67

Đỗ Thanh Hùng

1980

Chi cục Thuế khu vực II, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

68

Đinh Công Toại

1974

Chi cục Thuế khu vực III, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

69

Nguyễn Văn Hùng

1968

Chi cục Thuế khu vực III, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

70

Nguyễn Tấn Sĩ

1978

Chi cục Thuế khu vực III, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

71

Đỗ Hoàng Nhàn

1967

Chi cục Thuế khu vực III, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

72

Nguyễn Thanh Hoàng

1972

Chi cục Thuế khu vực IV, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

73

Lê Tấn Bửu

1963

 

Chi cục Thuế khu vực IV, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

74

Nguyễn Hồng Thái

1979

Chi cục Thuế khu vực IV, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm

75

Nguyễn Văn Hết

1965

Chi cục Thuế khu vực IV, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

2521/QĐ-BTC ngày 02/12/2019

Thuế

Kiêm nhiệm


Đang online: 1
Hôm nay: 171
Đã truy cập: 787433