Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Danh sách Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và Người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 11-11-2020

DANH SÁCH

TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

(Kèm theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 31tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 
   

 

STT

TÊN TỔ CHỨC

SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM THÀNH LẬP

ĐỊA CHỈ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

(Hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp)

GHI CHÚ

1

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

Số 22/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang

Số 07, đường Điện Biên Phủ, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thanh tra lĩnh vực khoa học công nghệ

Được thành lập

năm 2008

2

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang

Số 1715/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang

Số 420, Quốc lộ 1, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa, xe máy chuyên dùng, các thiết bị xếp dỡ,…

Được thành lập

năm 2009

3

Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hậu Giang

Số 07/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang

Số 04, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thanh tra lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Được thành lập

năm 2004

4

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Số 1611/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh Hậu Giang

Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Tư vấn xây dựng

Được thành lập

năm 2010

5

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

Số 08/2004/QĐ-UBND ngày 17/02/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang

Số 08, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Được thành lập

năm 2004

DANH SÁCH

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

(Kèm theo Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 31tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

 
   

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY, THÁNG, NĂM SINH

GIỚI TÍNH

NƠI CÔNG TÁC

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

(Hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp)

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Lưu Vĩnh Thái

16/8/1972

Nam

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng hàng hóa - An toàn bức xạ - Sở hữu trí tuệ

17 năm

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2

Lê Thanh Triều

13/9/1978

Nam

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

13 năm

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

3

Phạm Văn Phương

1974

Nam

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực điện năng

16 năm

4

Nguyễn Hoài Thanh

28/10/1978

Nam

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực công nghiệp

16 năm

5

Phạm Quốc Ân

20/5/1981

Nam

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực thương mại

17 năm

6

Tăng Văn Đầy

12/10/1975

Nam

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực đầu tư

xây dựng chợ

16 năm

7

Võ Trường Sơn

20/12/1987

Nam

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực kỹ thuật

an toàn môi trường

09 năm

8

Nguyễn Hoa Vinh

06/7/1977

Nam

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra

07 năm

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

9

Nguyễn Văn Hiền

30/3/1968

Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo

tỉnh Hậu Giang

Quản lý lĩnh vực

giáo dục và đào tạo

28 năm

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

10

Hồ Ngọc Tú Anh

02/12/1979

Nữ

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch tỉnh Hậu Giang

Quản lý du lịch

18 năm

11

Nguyễn Thị Ngọc Hội

22/5/1982

Nữ

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch tỉnh Hậu Giang

Thanh tra, kiểm tra

16 năm

12

Nguyễn Thanh Triều

20/8/1969

Nam

Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch tỉnh Hậu Giang

Quản lý văn hóa,

thể thao

21 năm

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

13

Ngô Minh Khang

29/5/1977

Nam

Sở Giao thông vận tải

tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông thủy, bộ, xe máy chuyên dùng

16 năm

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

14

Tô Văn Đời

28/10/1980

Nam

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Quản lý xây dựng

16 năm

15

Lương Văn Tây

1980

Nam

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Quản lý xây dựng

14 năm

16

Nguyễn Trọng Linh

10/9/1985

Nam

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Quản lý chất lượng công trình

11 năm

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

17

Lê Anh Kiệt

10/4/1986

Nam

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, viễn thông, quảng cáo trên báo chí

12 năm

LĨNH VỰC NỘI VỤ

18

Trần Quốc Toàn

01/01/1985

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

11 năm


Đang online: 1
Hôm nay: 59
Đã truy cập: 787321