Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 20-04-2022

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Nghị quyết này áp dụng đối với: công dân Việt Nam sinh sống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có nhu cầu đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp có nhà cho thuê, mượn, ở nhờ; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Cũng theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND thì từ ngày 21 tháng 4 năm 2022 diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh là 08 m2 sàn/người.

Việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo điều kiện cư trú cho công dân, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân sinh sống trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Cư trú năm 2020./.

                                                                      Lê Thị Liếu

 


Đang online: 1
Hôm nay: 288
Đã truy cập: 1319745