Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Giám sát việc thực hiện trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý nhà nước về trẻ em ở thị xã Long Mỹ

Ngày 26-08-2022

        Ngày 25/8/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Hậu Giang (Đoàn giám sát) tổ chức đi thăm 02 trường hợp trẻ em mồ côi có địa chỉ tại ấp 4 và ấp 6, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ. Sau đó, Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp tại UBND thị xã Long Mỹ nhằm giám sát việc thực hiện trong công tác quản lý nhà nước về trẻ em theo thẩm quyền được quy định tại Điều 90 Luật Trẻ em, đơn vị được giám sát (UBND thị xã Long Mỹ) đã báo cáo những kết quả thực hiện về công tác này tại địa phương trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Đoàn giám sát thăm và tặng quà cho một trẻ mồ côi tại ấp 6, xã Long Trị A