Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 31-05-2022

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu chung nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống; đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Phấn đấu đến 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 16 tiêu chí và các xã, ấp đặc biệt khó khăn phải cơ bản hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kinh  tế - xã hội thiết yếu; những địa phương (xã, huyện) đã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Về mục tiêu cụ thể của Tỉnh đến cuối năm 2025: đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới: phấn đấu huyện Châu Thành, thị xã Long Mỹ; đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: huyện Châu Thành A (năm 2024; xã đạt chuẩn nông thôn mới: công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 42/51 xã, đạt 82,35%.

Cổng chào huyện NTM Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Trọng Linh.

Ảnh minh họa

Đối với mục tiêu cụ thể của các huyện, thị xã, thành phố: phấn đấu có ít nhất 80% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó,khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; các xã đều đạt từ 16 tiêu chí trở lên.

                                                                      Nguyễn Phương

 

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 380
Đã truy cập: 1319837