Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương

Ngày 17-12-2021

Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo Nghị quyết, chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương (mỗi ấp, khu vực thành lập một Tổ vệ sinh môi trường) thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: 950.000 đồng/tháng/tổ.

Riêng đối với Tổ vệ sinh môi trường chỉ thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (ấp, khu vực không có canh tác nông nghiệp), mức hỗ trợ 900.000 đồng/tháng/tổ; hoặc chỉ thực hiện thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (ấp, khu vực đã có tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở có chức năng), mức hỗ trợ: 600.000 đồng/năm/tổ.

- Tần suất thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 02 ngày/lần; tần suất thu gom, vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 03 lần/năm.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước của địa phương (cân đối trong dự toán kinh phí thường xuyên theo phân cấp ngân sách).

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Việc ban hành chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường góp phần hiệu quả vào việc duy trì hoạt động của Tổ vệ sinh môi trường, nâng cao tỷ lệ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”./.

                                                                      Lê Thị Liếu

 

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 75
Đã truy cập: 787337