Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Ngày 22-06-2022

Nhằm đánh giá tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các ngành thành viên thực hiện tốt công tác phối hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC -VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của liên bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10).  Đồng thời, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để đánh giá năng lực của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Ngày 21 tháng 6 năm 2022 Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (gọi tắt là Hội đồng) ban Kế hoạch kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng, Nhà Tạm giữ cấp huyện năm 2022. Theo đó, 02 đơn vị được kiểm tra là các cơ quan tiến hành tố tụng tại  huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành với các nội dung cụ thể như sau:

-  Kiểm tra công tác phối hợp trong thực hiện giữa các cơ quan liên ngành cấp huyện với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và việc lập sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo mẫu số 05 của Thông tư liên tịch số 10.

- Việc chỉ đạo người tiến hành tố tụng giải thích cho người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và các đương sự khác về quyền được trợ giúp pháp lý và hướng dẫn họ tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý, các cách thức tiếp cận với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; việc ghi sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý; việc báo, thông tin cho Trung tâm và Chi nhánh.

- Việc phối hợp điều kiện bố trí cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tiếp xúc với người được trợ giúp pháp lý khi  họ có yêu cầu trợ giúp pháp lý tại giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử; việc đăng ký tham gia tố tụng, cấp các quyết định tố tụng, xác nhận thời gian tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

          Hội đồng dự kiến tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác Phối hợp trợ giúp pháp trong hoạt động tố tụng tại huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành vào quí III/2022./.

                                                                                                                   Ngọc Hà

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 344
Đã truy cập: 1319801