Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch thành lập và tổ chức hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại ấp, khu vực

Ngày 31-05-2022

Nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia chủ động, tích cực vào quá trình chuyển đổi số toàn dân, toàn diện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND thành lập và tổ chức hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Kế hoạch đã xác định cụ thể mục tiêu đạt được cho từng giai đoạn gồm:

Quý III/2022: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt 30%; 70% hộ gia đình tại các ấp, khu vực có kỹ năng số, có khả năng tham gia các nền tảng số để phát triển kinh tế số, xã hội số; 50% hộ gia đình cài ứng dụng di động Hậu Giang.

Quý IV/2022: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp và xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh đạt 50%; 90% hộ gia đình tại các ấp, khu vực có kỹ năng số, có khả năng tham gia các nền tảng số để phát triển kinh tế số, xã hội số; 80% hộ gia đình cài ứng dụng di động Hậu Giang.

Đến hết năm 2023: Hầu hết người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh có kỹ năng số để tương tác với cơ quan nhà nước, sử dụng nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế số, tham gia các ứng dụng xã hội số.

Bên cạnh đó, Kế hoạch đã quy định cụ thể nội dung thực hiện gồm: Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực; đào tạo, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức phong trào thi đua “Người dân Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số”; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ năng số cho người dân. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện thành lập và tổ chức hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện tốt Kế hoạch trên sẽ góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi doanh nghiệp, hộ gia đình, người dân tham gia các hoạt động trên môi trường số, sử dụng các nền tảng số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế số./.

Lê Thị Liếu

 

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 220
Đã truy cập: 1319677