Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày 22-03-2021

Nhằm tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (Luật năm 2020) trên địa bàn tỉnh kịp thời và hiệu quả. Theo đó, ngày 18/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kế hoạch đề ra một số nội dung cụ thể cần phải thực hiện như: Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật năm 2020; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật năm 2020; rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật năm 2020; tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, Kế hoạch cũng xác định cụ thể thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật năm 2020, bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh./.

 

                                                                                Lê Thị Liếu

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1491
Đã truy cập: 466639