Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Ngày 15-07-2022

Nhằm mục tiêu đưa tỷ lệ giới tính về mức cân bằng tự nhiên, nâng cao chất lượng công tác dân số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong tình hình mới, ngày 06 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, bao gồm các chính sách khen thưởng, hỗ trợ như sau:

- Chính sách khen thưởng, hỗ trợ thực hiện sinh đủ 02 con tiến tới đạt và duy trì mức sinh thay thế:

- Chính sách kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Chính sách nâng cao chất lượng dân số.

- Chính sách hỗ trợ cho cộng tác viên dân số.

Theo đó, Nghị quyết cũng xác định rõ từng đối tượng được khen thưởng, hỗ trợ; định mức khen thưởng, hỗ trợ; nguồn kinh phí khen thưởng, hỗ trợ đối với từng chính sách cụ thể.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Việc quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ nêu trên góp phần giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số, góp phần đưa dân số Tỉnh nhà về trạng thái cân bằng tự nhiên, nhằm tạo cơ sở phát triển nguồn nhân lực của Tỉnh trong thời gian tới./.

(Đính kèm Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND)

                                                                      Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 5
Hôm nay: 1427
Đã truy cập: 1333512