Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Ngày 10-02-2023

Nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngày 07 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Về đối tượng lấy ý kiến gồm: Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan nhà nước ở Trung ương (có trụ sở tại địa phương); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; Các trường đại học, cao đẳng và chuyên gia, nhà khoa học.

Về nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

            (Nội dung lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi))

Về hình thức lấy ý kiến: Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy hoặc thư điện tử: banbientap@haugiang.gov.vn) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến; Thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật; Tổ chức hội nghị hoặc hội thảo lấy ý kiến.

Về thời gian lấy ý kiến: Bắt đầu từ ngày 07 tháng 02 năm 2023 và kết thúc vào ngày 20 tháng 02 năm 2023.

Ngoài ra, tại Kế hoạch còn quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch, cũng như chế độ thông tin, báo cáo nhằm tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, đảm bảo theo đúng quy định./.

Lê Thị Liếu


Đang online: 1
Hôm nay: 330
Đã truy cập: 1332416