Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang nhiều hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính nhân Ngày Khuyết tật Việt Nam 18/4

Ngày 18-04-2022

         Xác định trọng tâm công tác thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn theo từng vụ việc cụ thể, phối hợp kịp thời với cấp cơ sở để cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính biết thông qua hoạt động truyền thông, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang (Trung tâm) đẩy mạnh thực hiện nhiều hoạt động truyền thông cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý bằng các hoạt động cung cấp Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật, trong đó có nội dung trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội… Đồng thời, Trung tâm cũng thực hiện nhiều hoạt động phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có người khuyết tật, cũng như sự phối hợp Trung tâm với báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang viết tin, bảng tin để truyền thông về trợ giúp pháp lý nhân Ngày Khuyết tật Việt Nam ngày 18/4, từ đó phát hiện, thông tin về nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Quang cảnh một buổi truyền thông cho người khuyết tật tại xã Hiệp Hưng

          Năm 2022, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh cả nước  bị ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 nói chung và Hậu Giang nói riêng, Trung tâm đã thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo các hình thức: tư vấn, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng. Với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là số lượng người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý được tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Trung tâm ngày càng tăng.