Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 12-11-2021

                                                                                            

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”. Đến dự có đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và trên 50 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện.

Đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm chủ đề Ngày Pháp luật năm 2021 “toàn ngành Tư pháp nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt một số nội dung như:

Ngày Pháp luật Việt Nam phải được tổ chức trang nghiêm, thiết thực, tạo ra được phong trào thi đua trong từng ngành, từng cấp nhằm tiếp tục góp phần xây dựng và hoàn thiện các thể chế, chính sách phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục góp phần xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của Nhân dân, nâng cao trách nhiệm triển khai kịp thời, đồng bộ và tổ chức thực thi pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội.

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết loại bỏ tham nhũng, các hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh.

Cung cấp đầy đủ, tiện ích các dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch và các dịch vụ pháp lý khác để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Phát huy dân chủ, vận động, thu hút Nhân dân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá; tạo lòng tin, sự đồng thuận xã hội; xây dựng bộ máy, nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh.